o belde 471

2023-12-22T00:40:17+00:00

O Beldenin Tahlili Mısralarındaki terkipler de dikkati çekicidir. “Evtâr-ı hüzn ü ilham” tamlaması ile