İlgili yasal düzenlemeler doğrultusunda, cinsel taciz suçunda teşebbüs, ancak icra hareketlerinin gerçekleşip parçalara bölünmüş olması hâlinde söz konusu olabilir. Örneğin, cinsel taciz amacıyla yazılmış ve gönderilmiş bir mektubun, alıcıya ulaşmadan önce ele geçirilmesi durumu bir teşebbüs olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, suçun icra hareketleri başlamış fakat tamamlanamamış olup, şüphelinin niyetinin mektubun ulaşmasıyla suçu tamamlamak olduğu anlaşılır ve bu haliyle cinsel taciz suçu teşebbüs aşamasında kalmış olur. Maddesi, Cinsel Taciz Suçu ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler içerir. Bu suçun varlığından bahsedebilmek için, kanun maddesinin belirttiği birtakım özel unsurların hepsinin bir arada bulunması zorunludur. Cinsel taciz, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen ve rızası olmayan cinsel içerikli eylemlerle ortaya çıkar.

Mağdurun, olaydan önce sanığı tanımaması halinde, sanık hakkında verdiği tanımlamalar, cinsel taciz failini işaret eden beyanlar olarak önem taşır ve değerlendirilmelidir. Eğer mağdur ile fail birbirini tanıyorsa, aralarında önceden var olan bir husumetin olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu husumet, mağdurun beyanının güvenilirliği açısından şüphe uyandırabilir. Ancak, böyle bir husumet yoksa mağdurun beyanları daha güvenilir kabul edilebilir.

Mahkemeye, 56 yaşındaki David’in şirketinin insan kaynakları departmanının kapısını ‘HER-ASS’ başlıklı pornografik bir resimle süslediği ve personelin Kaliforniya’daki genel merkezindeki bir ofisten karanlık bir şekilde ‘tecavüz odası’ olarak bahsettiği iddiaları sunuldu. Davacı kadının avukatı Gary Dordick, “Bu tarihi karar, adalet adına önemli bir zafere işaret ediyor ve işyerinde cinsel saldırıya karşı mücadelede bir emsal teşkil ediyor” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Suç Atlası’, Türkiye’de il ve bölge bazında suç oranlarını içeriyor.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

Türk Hukuk Sistemi’nde kasti suçlar için 3 yıldan fazla hapis cezasına hükmedilmiş ise doğrudan yakalama emri çıkarılabilir. Fakat, cinsel taciz suçunda verilen cezaların üst sınırı 3 yıl olduğundan dolayı bu durum söz konusu olmaz. Bunun yerine, hükümlüye çağrı kağıdı düzenlenerek infaz sürecinin başlatılması sağlanır.

 • Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir, Eskişehir Barosuna bağlı olarak gerçek ve tüzel kişilere yönelik çözüm odaklı çalışarak, Eskişehir’de bulunan Avukatlık Bürosunda hukuki hizmet vermektedir.
 • Örneğin, suçun kamu görevlisinin görevi başında veya suçun bir çocuğa karşı işlenmiş olması gibi durumlar, nitelikli hal olarak değerlendirilir.
 • ‘’Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.’’ (5235 sayılı kanun m. 11) Aynı kanunun 14.
 • Elle taciz, kişinin rızası olmaksızın başkasının vücuduna cinsel amaçlı temas etmesi ve bu yolla cinsel tatmin arayışında bulunmasıdır.
 • İnternet sitemizde yer alan bilgiler Kadim Hukuk ve Danışmanlık tarafından, Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kuralları bağlamında sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir.

Zira bu suçlardan birisinin işlenmesi için diğer suç normunun ihlalinde zorunluluk yoktur. Maddeye ilişkin normu tükettiği (Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, 15. Baskı, Ankara 2017, s. 399) şeklinde açıklanmıştır. Türk Ceza Kanununda adli para cezası direkt verilebilmekle birlikte hapis cezasına ek olarak da verilebilir. Maddenin ilk fıkrasında mağdurun şikayeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı veya adli para cezası alacağı belirtilmiştir fakat suçun bir çocuğa karşı işlenmesi halinde adli para cezasına çevrileceği hakkında bir hüküm bulunmamaktadır.

Sözlü Tacizin Cezası

İnternet ve sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Suç oluşturacak eylemler bakımından herhangi bir sınırlama getirilmediğinden, seçimlik hareketli bir suçtur. Suçun manevi unsuru ise özel kast olup, eylemin sırf başkalarının huzur ve sükûnunu bozmak amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Katılanın telefonunu değişik zamanlarda ısrarla arayarak söylediği; “evde misin canım seni çok özledim, eve geliyorum” şeklindeki sözlerin cinsel amaç taşıdığı ve eyleminin bir bütün halinde zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir. HAGB kararının uygulanabilmesi için, sanığa yüklenen suçtan dolayı verilen hapis cezasının iki yıl veya daha az süreli olması veya adli para cezası olarak belirlenmesi gerekir. HAGB kararı sonrasında sanık beş yıl süreyle denetim altına alınır.

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Mahim Khan ve avukatıAncak Hologram USA’nın kurucusu, başka bir çalışana tecavüz etmekle suçlandı ve ardından Pazartesi günü Los Angeles jürisi tarafından rekor meblağ ile cezalandırıldı. Uluslararası büyük bir şirketin varisi ve ünlü hologram sisteminin yaratıcısı Alki David’e, tarihin en büyük cinsel saldırı davalarından birinde davacı modele 900 milyon dolar ödemesi hükmü verildi.

 • Türk Ceza Kanunu’nda hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik cinsel taciz suçları ayrı maddeler altında değerlendirilir.
 • Mahkemeler, cinsel taciz suçunun ispatı hususunda dikkatli bir değerlendirme yapmak durumundadır.
 • Suça konu eylemin cebir, tehdit veya hile gibi unsurlarla işlenmiş olması, failin cezasının arttırılmasına neden olabilir.
 • Cinsel taciz suçu niteliğini oluşturan hareketlerin, mağdurun rızası hilafına karşı gerçekleştirilmiş olması şarttır.
 • Özetle, bir sanık hakkında cinsel taciz suçuyla ilgili beraat kararı verilmesi, kanuni düzenlemelere dayanır ve yargılamanın sonucunda suçun işlenip işlenmediğinin mahkeme tarafından değerlendirilmesini içerir.
 • Eğer cinsel taciz fiili bir çocuğa karşı işlenmiş ise, suçun nitelikli bir hali söz konusudur.

Ayrıca, elle tacizin kamu alanında veya kapalı bir mekanda gerçekleşip gerçekleşmediği, mağdurun yaşına ve cinsel saldırının etkilerine de bakılır. Cinsel taciz suçu, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli yollarla işlenebilir. İnstagram, Twitter, Facebook, telefon aramaları, mesajlaşma ve WhatsApp gibi sosyal medya platformları veya internet üzerinden diğer yöntemler kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Fail tarafından mağdura doğrudan işitilebilecek veya görülebilecek cinsel içerikli sözler, davranışlar veya işaretler kullanılarak. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması , sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen hükmün bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması, sanığın bu sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki davanın düşmesi olarak açıklanabilir. İnternet üzerinden bir kimseye “soyun”, “seni bir çıplak görseydim ne güzel olurdu”, “vücudun çok güzel” vb.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Yargı mercileri tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda https://www.roscasaresbasket.com/n niteliğine, failin davranışlarının ciddiyetine ve mağdur üzerindeki etkisine göre bu ceza, artırılabileceği gibi, mahkeme takdiriyle çeşitli indirimler de uygulanabilmektedir. Cinsel taciz suçu, başkasının cinsel onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmanın cezalandırıldığı bir suç tipidir. Bu suç, Türk Ceza Kanununda çeşitli şekillerde tanımlanmış ve yaptırımları belirlenmiştir. Cinsel taciz, mağdurun cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan ve onayı olmayan, cinsel içerikli sözlü ya da fiili saldırıları kapsar. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 11.

 • 50/3 uyarınca hükmolunan cezanın otuz gün ve daha az süreli hapis cezası olması ve yargılanan kişinin 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olması halinde hâkim, kısa süreli hapis cezalarını adli para cezasına çevirmek zorundadır.
 • 2016 yılında iki davayı mahkeme dışında çözdü ancak ellerini boğazına koyduğunu ve sandalyesini duvara ittiğini iddia eden eski çalışan Lauren Reeves’e 5 milyon dolar ödemesine karar verildi.
 • Bu durumda sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulması ve ceza almaması söz konusu olmaktadır.
 • Maddesine göre, cinsel amaçlarla kişinin bedenine dokunma veya cinsel içerikli sözler söyleme şeklinde gerçekleşir.
 • Unutmayın ki cinsel taciz, sadece fiziksel değil, sözlü ve işaretlerle yapılan her türlü istenmeyen cinsel yaklaşımları kapsar ve bu suça maruz kalan herkes yasal haklarını sonuna kadar kullanabilir.
 • İnternet üzerinden bir kimseye “soyun”, “seni bir çıplak görseydim ne güzel olurdu”, “vücudun çok güzel” vb.

Mağdurun herhangi bir nedenle şikayetinden vazgeçmesi halinde, yargı süreci de sona erebilir. Bu durumda, mahkeme cinsel taciz davasının düşürülmesine karar verebilir. Ancak, davaya devam etmek konusunda kararlı olan mağdur, suçun işleniş şekli ve şüphelinin eylemleri nedeniyle adalet sistemi içinde korunabilir.

Zincirleme Suç

“1 ) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. Maddesinde düzenlenen ve kişinin cinsel özgürlüğüne karşı yapılan bir saldırıyı ifade eder. Bu suçun mağduru, cinsel yönden istenmeyen bir davranışa maruz kaldığında, fail hakkında bir cezai yaptırım uygulanabilir. Cinsel taciz suçu, belirli koşullar altında mahkeme tarafından verilen bir hükümle sonuçlanır. Maddesi uyarınca, belirli koşulların varlığı durumunda, mahkeme sanığın hakkında “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararı verebilir.

Örneğin, cinsel taciz suçunun İstanbul Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde işlendiği varsayılırsa, dava İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesinde görülecektir. Bir kimse işlemeye kastettiği cinsel taciz suçunun işlenmesine elverişli hareketlerle ve doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise bu suç teşebbüs aşamasında kalmıştır. Davranışlar bölümlere ayrılabildiği oranda suç teşebbüse uygun hale gelmektedir.

Sosyal ağlarda yer alan yazı, video ve görsellerin yasal delil olarak kullanılabilmesi için polis veya diğer kolluk kuvvetleri tarafından yapılan tespitler, tutanaklara işlenir. Bu tutanaklar daha sonra bir yargılama sırasında “belge delili” olarak adlandırılan kanıt türüne dönüşebilir. Bu tür deliller, cinsel taciz suçlamalarının soruşturulmasında ve faillerin takibinde önemli rol oynar. Cinsel taciz suçu ile mücadelede, sosyal medya platformlarının tutumu, soruşturma süreçlerinde zorluklara yol açabilmektedir. Polis ve yargı, delil toplayabilmek için mağdurun işbirliği ve mevcut verilerin dikkatli analizi gibi yöntemlere başvurmakta ve bazen gerekli bilgilere erişmede sınırlı kalabilmektedir. Bu durumda sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulması ve ceza almaması söz konusu olmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında suçun nitelikli halleri sayılmış ve bu hallerde cezanın yarı oranında arttırılacağı belirtilmiştir. Yine aynı fıkrada taciz suçu sebebiyle mağdur işi bırakmak, okulunu bırakmak ve ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa verilecek hapis cezasının bir yıldan az olmamasına karar verilmiştir. Hangi eylemlerin cinsel taciz niteliğinde olduğu, hangi eylemlerinde olmadığını somut olaya göre hâkim belirleyecektir. Elle taciz, kişinin rızası olmaksızın başkasının vücuduna cinsel amaçlı temas etmesi ve bu yolla cinsel tatmin arayışında bulunmasıdır.

Cinsel taciz suçlarına karşı toplumsal farkındalık artırılmalı ve mağdurların seslerinin duyulmasına ve yeterli koruma ile destek sağlanmasına özen gösterilmelidir. Cinsel taciz suçuyla ilgili davada, HTS kayıtları, zanlının mağdur ile olan iletişim sıklığını ve bu iletişimin zamanlamasını ortaya çıkararak, diğer kanıtlarla birlikte bütüncül bir şekilde değerlendirilerek olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilir. Cinsel taciz vakalarında mağdurların hukuki haklarını korumak ve suçluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için kanuni yolların etkin bir şekilde kullanılması esastır. Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 134’e göre, şüphelinin telefonu ve sim kartı incelenerek, cinsel tacizle ilgili delillerin toplanması mümkündür. Telefon üzerindeki SMS mesajları, videolar, fotoğraflar ve diğer dijital içerikler, suçun ispatı için kritik veriler sağlayabilir. Ancak, bir şüphelinin cep telefonunun ve bu telefona ait içeriğin incelenebilmesi için yasal prosedürlere dikkat edilmelidir.

Unutmayın ki cinsel taciz, sadece fiziksel değil, sözlü ve işaretlerle yapılan her türlü istenmeyen cinsel yaklaşımları kapsar ve bu suça maruz kalan herkes yasal haklarını sonuna kadar kullanabilir. Cinsel taciz suçu, mağdurun yaşadığı travma ve ciddi psikolojik etkiler nedeniyle mutlaka ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur. Cinsel taciz, mağdurun cinsel yönelimi veya toplumsal statüsü ne olursa olsun herkesi etkileyebilir ve herkes için ciddi bir suç teşkil eder. Cinsel taciz her yaş grubundan bireye karşı işlenebilecek ciddi bir suçtur. Yasa koyucular, cinsel tacize uğrayan çocuklara yönelik koruyucu tedbirleri güçlendirmeye ve bu suçun failine yönelik cezai yaptırımları ağırlaştırmaya çalışmaktadırlar.